Komunikat 4 organizacji związkowych działających w Oddziale Olsztyn

0
732

Koleżanki, Koledzy!!!

W dniu 03 marca br. pracownicy wybranych spółek, w tym EOP O/Olsztyn otrzymali komunikat w sprawie zakończenia pierwszego etapu procesu wzrostu wynagrodzenia pracowników w Grupie Energa, o którym mowa w art.13 ust. 1-3 Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla Pracowników Grupy ENERGA  z dnia 18 września 2017 roku (porozumienie 18/9).

W toku negocjacji informowaliśmy Was na bieżąco o propozycjach składanych przez Zarząd ENERGA SA oraz o naszym stanowisku, które w żadnym aspekcie nie było zbieżne ze składanymi propozycjami. Za nasza stanowczą postawę, komunikatem z 03.03 br. oraz być może idącymi za nim działaniami zarząd próbuje rozbić jedność pracowników w walce o sprawiedliwie wynagrodzenie. 
Zdeterminowane Organizacje Związkowe działające niemal we wszystkich podmiotach Grupy stanowczo sprzeciwiły się podpisaniu porozumienia, które w żaden sposób nie odzwierciedla oczekiwań pracowników Grupy w tym min. EOP Oddział w Olsztynie.

Drodzy Pracownicy!!!
nie możemy pozwolić aby naszym kosztem część kadry zarządzającej bogaciła się z dnia na dzień na każdym poziomie funkcjonowania naszych spółek począwszy od PKN ORLEN SA, ENERGI SA ENERGA-OPERATOR SA i jej Oddziałów, jak również każdej ze spółek w Grupie. Nie można pominąć również faktu, że wybrani pracownicy otrzymali wielotysięczne podwyżki oraz premie związane m.in. z realizacją celów, które znacznie obciążają fundusze płac, wypracowane przez wszystkich pracowników. Ich wysokość zapewne wprowadziła by Was w zdumienie, gdyż sięga nawet wielotysięcznych kwot (Oddziały, Spółki, Centrale).

Jak długo można tolerować taki stan rzeczy!!! Wszczynając spór zbiorowy mamy na celu walkę o wynagrodzenie każdego z Was. Dlatego tylko niewielka część pracowników ma korzystać z podziału zysków generowanych przez Grupę?

Dziwi fakt, że w komunikacie pracodawca zachęca działające w Oddziale Organizacje Związkowe do konstruktywnego dialogu, tymczasem na przestrzeni ostatnich miesięcy to Związki Zawodowe wskazywały na gotowość do rzeczowych rozmów i negocjacji napotykając stałe i niezmienne stanowisko pracodawcy. Czy tak wygląda konstruktywny dialog?
nie możemy godzić się na bezmyślne i bezrefleksyjne podpisywanie wszystkiego, co podsunie nam pracodawca.

nie dajmy się podzielić!!!

Czas najwyższy na podjęcie zdecydowanych działań z Waszym udziałem.

podpisano:
Adam Dyrla, Bogdan Grzybowski, Jarosław Szunejko, Michał Hatta, Waldemar Brzóstewicz

Komunikat