Komunikat MKK NSZZ”Solidarność”

0
753

Gdańsk, dnia 17 września 2015 r.

 

Koleżanki i Koledzy,  

W dniu 17 września 2015 roku, organizacje związkowe zostały zaproszone do udziału w spotkaniu z Zarządem
ENERGA SA.    

Miało to być trzecie plenarne spotkanie partnerów społecznych. Na spotkanie stawili się wyłącznie pełnomocnicy Zarządów, a agenda spotkania została przedstawiona związkom zawodowym dopiero w jego toku. Pomimo deklaracji nowych Zarządów spółek ENERGA SA i ENERGA OPERATOR SA o zamiarze prowadzenia w Grupie otwartego i rzetelnego dialogu społecznego, spotkanie to sprowadziło się wyłącznie do próby powtórnej dyskusji nad wielokrotnie wcześniej zgłoszonymi przez związki zawodowe problemami. Pełnomocnicy Zarządów ewidentnie nie byli przygotowani do merytorycznej dyskusji i nie przedstawili żadnych konstruktywnych wniosków czy rozwiązań.  Stwierdzamy, iż pomimo upływu trzech miesięcy od pierwszego spotkania z nowo powołanymi władzami w ENERGA nie podjęto żadnych działań wskazujących na zamiar rozwiązania problemów pracowniczych GRUPY i zawisłych sporów zbiorowych. Konsekwencją takiej postawy ww. Spółek, jest fakt, iż konkretne problemy przedstawione przez związki zawodowe w trybie sporów zbiorowych, takie jak zachowanie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, czy wycofanie się z wszystkich nieuzgodnionych, prowadzonych i planowanych procesów restrukturyzacyjnych nie zostały do tej pory rozwiązane.

Dlatego z najwyższym ubolewaniem stwierdzamy, iż po raz kolejny mamy do czynienia z pozorowaniem dialogu społecznego w Grupie ENERGA. 

W tym stanie rzeczy związki zawodowe zaproponowały kontynuację dialogu jedynie z udziałem Zarządów spółek GRUPY.

 

 Międzyzakładowa Komisja
Koordynacyjna NSZZ “Solidarność”
przy Grupie ENERGA