Komunikat sporowy

0
1148

Koleżanki i Koledzy !

Zgodnie z Porozumieniem 18/9/2017 pracownicy Grupy ENERGA mają zagwarantowany wzrost wynagrodzeń, którego wysokość jest ustalana w corocznym porozumieniu płacowym.

Niestety, pomimo 4 spotkań negocjacyjnych porozumienie na rok 2022 nie zostało zawarte. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest istotna rozbieżność stanowisk stron dialogu społecznego.

Wzrost wynagrodzeń powinien być adekwatny do aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz oczekiwań załogi. Niestety, zaproponowana przez pracodawców kwota wzrostu wynagrodzeń na 2022 r. stanowiąca wartość 270 zł. brutto obejmująca wynagrodzenie zasadnicze, regulaminowe premie lub nagrody miesięczne, regulaminowe premie kwartalne albo roczne (wypłacane w sposób stały), dodatek lub jakiekolwiek inne dodatkowe świadczenie za pracę przyznawane za staż pracy (stażowe), nie jest satysfakcjonująca, nawet jeżeli propozycja ta jest okraszona tzw. benefitami.

Od 29 listopada organizacje związkowe przeprowadzały konsultacje społeczne przedstawiając organizacjom zakładowym warunki porozumienia płacowego zaproponowane przez stronę pracodawców. Wynik tych konsultacji uzasadnił złożenie żądań sporowych o treści:

  • podwyższenie wynagrodzenia podstawowego* każdemu pracownikowi o kwotę 500 zł brutto/ miesiąc począwszy od stycznia 2022 r.
  • wypłata dla każdego pracownika dodatkowego świadczenia pieniężnego w wysokości 900 zł brutto wypłaconego w trzech ratach po 300 zł brutto na Święta Wielkanocne, Dzień Energetyka, Święta Bożego Narodzenia.

(*w skład wynagrodzenia podstawowego wchodzi: wynagrodzenie zasadnicze, premie lub nagrody regulaminowe, dodatki przyznawane za staż pracy)

 

Gdańsk, dnia 13 grudnia 2021 r.

Żądania sporowe