Krwiodawcom przysługuje ulga podatkowa

0
793

600 tysięcy Polaków co roku bezpłatnie oddaje krew. Nie każdy jednak korzysta z ulgi podatkowej z tego tytułu. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, robi to tylko co szósty honorowy dawca. A warto, bo przekazana darowizna może obniżyć należny podatek. Jak ją wykazać w PIT?

Ulga przysługuje szerokiej grupie podatników. Dotyczy m.in. pracowników na etacie, osób z działalnością gospodarczą czy prywatnie wynajmujących mieszkania.

Wartość donacji zmniejsza podstawę opodatkowania, co w praktyce prowadzi do obniżenia podatku. Darowiznę można odliczyć od przychodu lub dochodu. Pierwszy przypadek dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem. Drugi – osób fizycznych rozliczających się na drukach PIT-37 lub PIT-36. O przywileju muszą natomiast zapomnieć podatnicy liniowi.

Jak obliczyć wartość oddanej krwi?

Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników. Liczbę litrów mnożymy przez kwotę rekompensaty 130 zł, czyli ustalony ekwiwalent pieniężny za jeden litr krwi. O czym trzeba pamiętać? Odliczenie łączy się z darowiznami na cele szlachetne oraz cele kultu religijnego. Łączna suma nie może przekroczyć 6 proc. dochodu (lub przychodu) wykazanego w zeznaniu.

Przykład
Pani Joanna oddała nieodpłatnie 1,5 litra krwi i 2 litry osocza w ciągu 2016 roku.
Wartość krwi wyniosła 195 zł (1,5 l x 130 zł), a osocza – 260 zł (2 l x 130 zł).
Ulga na cele krwiodawstwa w tym przypadku osiągnęła wysokość 455 zł.

Istnieją również dodatkowe limity, których należy przestrzegać. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra ( 6 razy po 450 ml), a kobieta – 1,8 litra (4 razy po 450 ml) pełnej krwi. W przypadku osocza norma jest dużo wyższa. Nie można oddać więcej niż 25 litrów.

Co to oznacza w praktyce? Ulga na krew pozwala odliczyć maksymalnie 351 zł w przypadku mężczyzny i 234 zł dla kobiety. Oddane osocze uprawnia natomiast do zdecydowanie większej kwoty. Niezależnie od płci, podatnik może zyskać 3250 zł, o które pomniejszy swój dochód.

Ulga na deklaracji podatkowej

Jak skorzystać z preferencji? Do wybranego formularza podatkowego (np. PIT-28 albo PIT-36) należy dołączyć załącznik PIT/O. Na tym druku wykażemy wszystkie istotne informacje związane z donacją.

Część B formularza służy do wprowadzenia kwoty odliczenia, którą następnie przenosi się na właściwą deklarację. Jeśli podatnik rozlicza się indywidualnie, wypełnia tylko jedną rubrykę. Wartość przekazanej darowizny oraz dane identyfikacyjne odbiorcy należy wpisać w sekcji D. Niezbędne jest podanie nazwy i adresu publicznej jednostki, gdzie została pobrana krew.

Podatnik musi dopełnić formalności

Nie można wykazać ulgi bez zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa. W dokumencie znajduje się informacja o ilości bezpłatnie pobranej krwi oraz jej składników. Nie trzeba go co prawda dołączać do zeznania podatkowego, ale urząd skarbowy ma prawo upomnieć się o taki papier. Podatnik musi przechowywać dowód co najmniej 5 kolejnych lat, aż do momentu przedawnienia zobowiązania.

Co ważne, rozliczenie roczne musi zostać sporządzone na czas. W tym roku termin dla większości popularnych deklaracji mija 2 maja (ze względu na ułożenie dni roboczych). Ulgę można również wykazać w korekcie zeznania podatkowego. Z takiej opcji skorzysta np. podatnik, który w składanym PIT-cie zapomniał o odliczeniu.

Ulga podatkowa to niejedyny przywilej, który przysługuje honorowemu dawcy krwi. Osoba, która decyduje się na nieodpłatną pomoc, ma zagwarantowane również zwolnienie od pracy w dniu oddawania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego oraz zwrot utraconego zarobku (zgodnie z przepisami prawa pracy). Może liczyć także na posiłek regeneracyjny po donacji i zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru. (źródło:http://www.money.pl)

Dlatego zachęcamy, nie tylko z powyższego powodu do udziału w najbliższej zbiórce krwi organizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi ENERGA-KREW przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.

 plakat1