Mediator

0
1792

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ “Solidarność” przy Grupie ENERGA przypomina, że spór zbiorowy zapoczątkowany w marcu br. trwa. W związku z brakiem działań Pracodawców zmierzających do zakończenia sporu wystąpiła do Ministerstwa o wyznaczenie mediatora.

pismo do Ministerstwa