Nagroda z okazji Dnia Energetyka

0
1033

W dniu 27.07.2020   Organizacje Związkowe i Pracodawca   zawarły porozumienie  dotyczące wypłaty  nagrody z okazji Dnia Energetyka (poniżej pełna treść porozumienia).

Zgodnie z zawartym porozumieniem wypłata nagrody dla uprawnionych pracowników zostanie zrealizowana w następujący sposób:

  • pierwsza transza nagrody w wysokości 600zl zostanie wypłacona w terminie wypłaty za miesiąc lipiec 2020.
  • druga transza nagrody w wysokości 400zł zostanie wypłacona w terminie wypłaty wynagrodzenia za miesiąc październik 2020

Porozumienie