O Bhp w Zespole Trójstronnym

0
765

23 czerwca br.w Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego ds. BHP powołanego przez Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej. Celem prac zespołu jest znowelizowanie rozporządzenia MG z dnia 28.03.2013r., i wskazanie kierunków rozwiązań zmierzających do zapobieżenia wypadkom przy pracy w energetyce wynikających z liberalizacji przepisów BHP zawartych w rozporządzeniu. Przedstawiciel PIP podczas prezentacji przedstawił przykłady, które muszą ulec doprecyzowaniu w przywołanym rozporządzeniu:
1-zasad łączenia funkcji w strukturze organizacji bezpiecznej pracy;
2-określenia odpowiedzialności osób funkcyjnych w zakresie wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych;
3-doprecyzowanie pojęć m.in. urządzenia energetycznego w odniesieniu do zasad eksploatacji oraz organizacji pracy.

źródło:sgie.pl/ske