Obradowała Rada Krajowej Sekcji Energetyków

0
977

W Koninie spotkali się członkowie Rady Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność (KSE).Tematyka obrad:
1.Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KSE (Konin 20.10.2016 r.)
2.Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady KSE. Spotkania zespołu Trójstronnego Branży Energetycznej- bez wyraźnego postępu prac. W dalszym ciągu nie powołano związku pracodawców energetyki, rozwiązanego przez POprzednią ekipę. Utrudnia to pracę nad uaktualnieniem Po nadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, oraz rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa pracy w energetyce.
3.Działania w ramach Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. Omówiono tematykę spotkań z Ministrem Energi oraz prezesami Grup Energetycznych (GE) .
4.Negocjacje płacowe. Przedstawiciele poszczególnych GE zdali relację z postępu prac nad ustaleniem polityki płacowej w ich podmiotach w 2017 r.
5.Finane związku. Posumowano wydatki w 2016 r. oraz przedstawiono propozycje dotyczące funkcjonowania KSE 2017 r. Negatywnie rozpatrzono wniosek o zwolnienie zapłacenia zaległych składek przez Komisje Międzyzakładową Łódź Miasto.
6.Relacja z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Krajowej -9.01.2017 Gdańsk.
7.Sytuacja w branży energetycznej. Przedstawiciele GE zdali relacje z problemów jakie występują w tych spółkach. Niestety zamiast dobrej zmiany widać kontynuację programów rozpoczętych przez POprzedników. Inwestowanie w inteligentne liczniki, rozbudowa Centów Usług Wspólnych, ograniczenia zatrudnienia w tym kolejne edycje Programów Dobrowolnych Odejść, likwidacja placówej energetycznych, umowy śmieciowe, to tylko niektóre przykłady kontynuacji patologii. Jeżeli w ramach dialogu trójstronnego nie uda się zmienić tej sytuacji dojdzie do masowych protestów.

źródło:http://www.sgie.pl/