Obradowało prezydium Rady Dialogu Społecznego

0
871
Plan prac Rady Dialogu Społecznego na rok 2016, informacja o planach prac zespołów problemowych, obieg projektów aktów prawnych, regulamin wewnętrzny biura RDS, sprawozdanie finansowe za 2015 rok, aktualizacja listy mediatorów. Wczorajsze obrady RDS zostały zdominowane przez sprawy wewnętrzne forum.
 
Rozpatrzono wniosek Agnieszki Lenartowicz-Łysik, doradcy społecznego Prezydenta RP w sprawie wynagrodzeń pracowników cywilnych MON. Sprawa trafi do Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, którego zakres zostanie rozszerzony o płace pracowników cywilnych w policji.
 
Partnerzy społecznie przedstawili plan prac na cały rok 2016 oraz przyjęli informacje o planach i stanowiskach zespołów problemowych RDS.
 
Ponieważ Rada zajmowała się obiegiem dokumentów i projektów aktów prawnych ustalono, że  przewodniczący Rady spotka się w najbliższym czasie z Marszałkiem Sejmu, by ustalić zasady przekazywania projektów poselskich do konsultacji. Ta kwestia jest bardzo ważna, ponieważ w ostatnim tygodniu Ministerstwo Finansów pominęło konsultacje społeczne podczas prac nad tzw. podatkiem obrotowym. W związku z tym Piotr Duda zaapelował do premier Szydło, by przy pracach nad ustawą nie pomijać partnerów społecznych. Po interwencji, do RDS został przesłany ww. projekt z prośbą o wyrażenie opinii w trybie pilnym. Rada podejmie stanowisko w tej sprawie na posiedzeniu plenarnym RDS 18 lutego.
 
Wiceminister Szwed poinformował o planach powołania Komisji Kodyfikacyjnej Indywidualnego Prawa Pracy i Zbiorowego Prawa Pracy, w skład której wchodziłoby 7 przedstawicieli rządu i 7 przedstawicieli strony społecznej (po jednym ekspercie z każdej organizacji wchodzących w skład RDS). Jednocześnie Szwed zwrócił się do Rady o wypracowanie metody zaktualizowania listy mediatorów. Poinformował, że w ramach zespołu ds. prawa pracy rozpoczną się w tym roku prace nad ustawą o sporach zbiorowych.
 
Członkowie prezydium RDS zdecydowali również, że na najbliższym posiedzeniu plenarnym zostanie przyjęte stanowisko stron w sprawie handlu uprawnieniami do emisji CO2. Warunkiem jest wypracowanie stanowiska przez zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Oprócz tego będą  prace nad polityką klimatyczną będą kontynuowane w szerszym zakresie.
źródło:solidarnosc.org.pl