Od kiedy PO zależy na opinii związków zawodowych?

0
875

Szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann zwrócił się do przewodniczącego NSZZ „Solidarność” z wnioskiem analizę i opinię w sprawie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. To przejaw niebywałej hipokryzji pańskiego ugrupowania – odpowiada Piotr Duda.
Piotr Duda przypomina szefowi klubu PO, że przez 8 lat miało za nic dialog społeczny, wprowadzało liczne – kluczowe z punktu widzenia pracowników i społeczeństwa – akty prawne bez konsultacji społecznych i pyta co się stało, że PO tak nagle zrobiło się dbałe o opinie związków zawodowych?
– Przypomnę Panu, że w 2010 roku w bardzo podobnej sprawie wprowadziliście Państwo bez jakichkolwiek konsultacji i w ogromnym tempie ustawę o racjonalizacji zatrudnienia w służbie cywilnej – czytamy w odpowiedzi.
Na koniec Piotr Duda poinformował Sławomira Neumanna, że NSZZ „Solidarność” otrzymała od autorów powyższy akt prawny i w ramach uprawnień przysługujących reprezentatywnym ogólnokrajowym centralom związkowym dokona w ramach dialogu społecznego analizy i wyda stosowną opinię.
– Stanie się tak niezależnie od Waszego wniosku – pisze na koniec Piotr Duda.
W załącznikach list Sławomira Neumanna i odpowiedź Piotra Dudy.

Pismo_do_przewodniczącego_Sławomira_Neumanna_22-12-2015.pdf

Pismo_Sławomira_Neumana_do_Piotra_Dudy.pdf

źródło: solidarnosc.org.pl