Odeszli 10 kwietnia 2010 roku

0
1329

 • Kaczyński Lech, Prezydent RP
 • Kaczyńska Maria, małżonka Prezydenta RP
 • Kaczorowski Ryszard, Prezydent RP na uchodźstwie
 • Agacka-Indecka Joanna, przewodnicząca Naczelnej Rady Adwokackiej
 • Bąkowska Ewa, wnuczka gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego
 • Błasik Andrzej, dowódca Sił Powietrznych RP
 • Bochenek Krystyna, wicemarszałek Senatu RP
 • Borowska Anna Maria, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
 • Borowski Bartosz, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
 • Buk Tadeusz, dowódca Wojsk Lądowych RP
 • Chodakowski Miron, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego
 • Cywiński Czesław, przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK
 • Deptuła Leszek, poseł na Sejm RP (PSL)
 • Dębski Zbigniew, członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari
 • Dolniak Grzegorz, poseł na Sejm RP (PO)
 • Doraczyńska Katarzyna, biuro prasowe Kancelarii Prezydenta
 • Duchnowski Edward, sekretarz generalny Związku Sybiraków
 • Fedorowicz Aleksander, tłumacz prezydenta RP
 • Fetlińska Janina, senator RP
 • Florczak Jarosław, funkcjonariusz BOR
 • Francuz Artur, funkcjonariusz BOR
 • Gągor Franciszek, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • Gęsicka Grażyna, posłanka na Sejm RP (PiS)
 • Gilarski Kazimierz, dowódca Garnizonu Warszawa
 • Gosiewski Przemysław, poseł na Sejm RP (PiS)
 • Gostomski Bronisław, ks. prałat
 • Grzywna Robert, członek załogi
 • Handzlik Mariusz, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
 • Indrzejczyk Roman, kapelan prezydenta RP
 • Janeczek Paweł, funkcjonariusz BOR
 • Januszko Natalia, stewardesa
 • Jankowski Dariusz, Biuro Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
 • Jaruga-Nowacka Izabela, posłanka na Sejm RP (SLD)
 • Joniec Józef, prezes Stowarzyszenia Parafiada
 • Karpiniuk Sebastian, poseł na Sejm RP (PO)
 • Karweta Andrzej, dowódca Marynarki Wojennej RP
 • Kazana Mariusz, dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ
 • Kochanowski Janusz, rzecznik praw obywatelskich
 • Komornicki Stanisław, przedstawiciel Kapituły Orderu Virtuti Militari
 • Komorowski Stanisław Jerzy, podsekretarz stanu w MON
 • Krajewski Paweł, funkcjonariusz BOR
 • Kremer Andrzej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • Król Zdzisław, kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007
 • Krupski Janusz, kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Kurtyka Janusz, prezes Instytutu Pamięci Narodowej
 • Kwaśnik Andrzej, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich
 • Kwiatkowski Bronisław, dowódca operacyjny Sił Zbrojnych RP
 • Lubiński Wojciech, lekarz prezydenta RP
 • Lutoborski Tadeusz, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
 • Maciejczyk Barbara, stewardesa
 • Mamińska Barbara, dyrektor w Kancelarii Prezydenta RP
 • Mamontowicz-Łojek Zenona, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
 • Melak Stefan, prezes Komitetu Katyńskiego
 • Merta Tomasz, podsekretarz stanu w MKiDN
 • Michalak Andrzej, członek załogi
 • Michałowski Dariusz, funkcjonariusz BOR
 • Mikke Stanisław, wiceprzewodniczący ROPWiM
 • Moniuszko Justyna, stewardesa
 • Natalli-Świat Aleksandra, posłanka na Sejm RP (PiS)
 • Natusiewicz-Mirer Janina, działaczka społeczna
 • Nosek Piotr, funkcjonariusz BOR
 • Nurowski Piotr, szef PKOl
 • Orawiec-Löffler Bronisława, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
 • Osiński Jan, Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
 • Pilch Adam, Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe
 • Piskorska Katarzyna, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
 • Płażyński Maciej, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
 • Płoski Tadeusz, ordynariusz polowy Wojska Polskiego
 • Pogródka-Węcławek Agnieszka, funkcjonariusz BOR
 • Potasiński Włodzimierz, dowódca Wojsk Specjalnych RP
 • Protasiuk Arkadiusz, kapitan
 • Przewoźnik Andrzej, sekretarz ROPWiM
 • Putra Krzysztof, wicemarszałek Sejmu RP
 • Rumianek Ryszard, rektor UKSW
 • Rybicki Arkadiusz, poseł na Sejm RP (PO)
 • Sariusz-Skąpski Andrzej, prezes Federacji Rodzin Katyńskich
 • Seweryn Wojciech, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
 • Skrzypek Sławomir, prezes Narodowego Banku Polskiego
 • Solski Leszek, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
 • Stasiak Władysław, szef Kancelarii Prezydenta RP
 • Surówka Jacek, funkcjonariusz BOR
 • Szczygło Aleksander, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • Szmajdziński Jerzy, wicemarszałek Sejmu RP
 • Szymanek-Deresz Jolanta, posłanka na Sejm RP (SLD)
 • Tomaszewska Izabela, dyrektor Zespołu Protokolarnego Prezydenta RP
 • Uleryk Marek, funkcjonariusz BOR
 • Walentynowicz Anna, legendarna działaczka „Solidarności”
 • Walewska-Przyjałkowska Teresa, wiceprezes Fundacji Golgota Wschodu
 • Wassermann Zbigniew, poseł na Sejm RP (PiS)
 • Woda Wiesław, poseł na Sejm RP (PSL)
 • Wojtas Edward, poseł na Sejm RP (PSL)
 • Wypych Paweł, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
 • Zając Stanisław, senator RP
 • Zakrzeński Janusz, wybitny polski aktor
 • Ziętek Artur, członek załogi
 • Zych Gabriela, przedstawiciel Rodzin Katyńskich                                                                                       

  Chyba każdy z nas pamięta tamte godziny. Z lotniska pod Smoleńskiem poczęły napływać tragiczne wiadomości. Początkowo nieskładne, niepewne. Zginęli wszyscy, którzy w służbie Ojczyzny udawali się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.  Zginęli w pobliżu katyńskiego lasu, miejsca kaźni elity polskiego narodu dokonanej wiosną 1940 roku. Zbrodnia Katyńska zawsze będzie przypominać o groźbie zniewolenia i zniszczenia ludzi i narodów.