Odpowiedź Organizacji związkowych w sprawie premii rocznej w ENEVIE

0
805

Organizacje związkowe w dniu 7 maja br. złożyły oświadczenie, iż nie wyrażają zgody na zmianę zasad wypłacania pracownikom premii rocznej oraz odmawiają podpisania przedłożonego przez Pracodawcę porozumienia.

odpowiedź Organizacji związkowych na pismo z 6 maja br.