Ostatnie spotkanie Komisji MOZ w kadencji 2014-2018

0
1317

W dniu 18 grudnia br. odbyło się ostatnie spotkanie Komisji Międzyzakładowej Organizacji NSZZ “Solidarność” przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie kadencji 2014-2018.

Poniżej zdjęcie “starej” Komisji MOZ, w skład której wchodzili:

 • Bogdan Grzybowski – przewodniczący MOZ
 • Bogdan Pijanowski – skarbnik MOZ
 • Marta Archacka – sekretarz MOZ
 • Piotr Kaniewski – przewodniczący EOP Iława
 • Bogdan Borowiecki – przewodniczący SPNS Iława (w spotkaniu uczestniczył zastępca Krzysztof Chodara)
 • Leszek Najman – przewodniczący EOP Ostróda
 • Iwona Rąpała – przewodnicząca SPNS Ostróda
 • Jerzy Dzieżyk – przewodniczący EOP Szczytno
 • Grzegorz Mikołajczak – przewodniczący SPNS Szczytno
 • Marek Obrębski – przewodniczący EOP Lidzbark Warmiński
 • Krzysztof Zych – przewodniczący EOP Lidzbark Warmiński
 • Jacek Jaświn – przewodniczący EOP Kętrzyn
 • Jerzy Wargosz – przewodniczący SPNS Kętrzyn
 • Marek Chmiel – przewodniczący EOP OLsztyn
 • Adam Plewka – przewodniczący SPNS Olsztyn
 • Cezary Białosiewicz – przewodniczący służb tech.1 SPNS Olsztyn
 • Leszek Danilewicz – przewodniczący służb tech.2 SPNS Olsztyn

 

W świątecznym nastroju dokonaliśmy podsumowania czterech lat naszego działania, jak również omówiliśmy bieżące sprawy związane min z wydzieleniem spółki Logistyka czy wzrostu wynagrodzeń w 2018 roku.
W ciągu tych czterech lat Komisja MOZ przyczyniła się do polepszenia sytuacji pracowniczej:

 • działania Solidarności spowodowały powrót pracowników z wydzielonej spółki ENEVA. To “S” podpisała porozumienie na mocy, którego pracownicy Ci nie stracili ciągłości zatrudnienia oraz wszystkich przywilejów z tego wynikających;
 • przeprowadziliśmy we wszystkich Spółkach Grupy wybory Społecznych Inspektorów Pracy, którzy pracowali na rzecz pracowników;
 •  zmienione i uporządkowane zostały tematy związane z BHP , min.tabele dotyczące odzieży ochronnej. posiłki profilaktyczne; 
 • utrzymana została taryfa pracownicza pomimo nacisków Zarządu w sprawie  jej likwidacji;
 • już w 2015 roku zainicjowaliśmy i doprowadziliśmy do prac związanych z powrotem pracowników TOO i SPNS do Operatora;
 • każdego roku  doprowadziliśmy do wzrostu płac płac pracowników;
 • organizowaliśmy spotkania i imprezy integracyjne;
 • byliśmy inicjatorami pielgrzymek do Częstochowy;
 • zorganizowaliśmy kilkanaście zbiórek krwi wśród pracowników naszych pracowników i ich rodzin;
 • najważniejszym tematem zrealizowanym w tej kadencji było podpisanie 18 września Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy ENERGA  pomimo, że inne Związki zawodowe prowadziły pozorowany spór zbiorowy.