Pierwsze posiedzenie nowej Rady KSE NSZZ Solidarność

0
1040

16 maja br.w  Nałęczowie na pierwszym w kadencji 2018-2022 zebraniu spotkali się nowo wybrani członkowie Rady Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność (KSE).Tematyka Zebrania:
1. Wybór członków prezydium KSE. Nowy Przewodniczący KSE Marek Boiński zaproponował skład prezydium. Członkowie Rady KSE w tajnym głosowaniu zaakceptowali skład, który przedstawia się następująco:
-Przewodniczący- Marek Boiński, -Zastępca- Bogdan Kieleczawa, Skarbnik -Mirosław Brzuśmian, Sekretarz-Robert Jusis. Członkowie Prezydium:-Stanisław Andrzejewski, -Bogdan Grzybowski, -Dariusz Jabłoński, -Krzysztof Marzec, -Krzysztof Nawrocki ,-Roman Rutkowski, -Andrzej Wójcicki.
2. Kompetencje Prezydium. Dyskutowano na temat uchwały kompetencyjnej podjętej w poprzedniej kadencji we Wrocławiu.(9.05.2016r.).
3. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Zmiany, jakie do tego czasu muszą wprowadzić firmy w krajach członkowskich są poważne, a w powietrzu wisi widmo wielomilionowych kar. Na następne posiedzenie Rady KSE zostanie zaproszona osoba kompetentna, która omówi tą tematykę.
4.Sztandar KSE. M. Boiński zaproponował by w tej kadencji opiekę nad Naszym Sztandarem sprawowali przedstawiciele PGE. Na następnym posiedzeniu Rady KSE, przedstawiciele PGE ustosunkują się do tej propozycji.
5.Strona internetowa KSE. K. Gonerski przypomniał o przesyłaniu aktualizacji danych teleadresowych znajdujących się na naszej stronie internetowej. Zaapelował też o wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przesyłanie informacji z poszczególnych grup energetycznych, które będą umieszczane w zakładce- Aktualności.
6.Następne posiedzenie Rady KSE. Uzgodniono, że zebranie Rady odbędzie się 5 czerwca 2018 r. w Poznaniu.

źródło: www.sgie.pl