Pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

0
840
4 lutego br.o godz.12.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło  się posiedzenie prezydium Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Piotra Dudy, lidera NSZZ “Solidarność”.
 
RDS liczy obecnie 62 osoby – ze strony pracodawców, związkowców i rządu oraz przedstawicieli prezydenta, prezesa NBP i GUS. Związkowcy i pracodawców wprowadzili do RDS po 24 osoby. Po sześć wskazały cztery organizacje pracodawców – Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club. Po osiem osób delegowały trzy centrale związkowe.
 
Rada zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno- Gospodarczych. W czerwcu 2013 roku związki zawodowe zawiesiły swój udział  w pracach KT, z powodu pozorowanego przez rząd dialogu społecznego. Prace nad RDS zainicjowała “Solidarność” razem z pozostałymi centralami związkowymi, podejmujac współpracę ze stroną pracodawców, a później z rządem. W lipcu 2015 roku ustawa o Radzie Dialogu Społecznego weszła w życie, a w październiku Andrzej Duda, Prezydent RP powołał członków nowego forum.
 
Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej.
źródło: solidarnosc.org.pl