Pismo do Ministra

0
861

19 marca br w Koninie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji  Energetyki i  Prezydium Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni. Powodem wspólnego posiedzenia były uwagi do projektu zmian Rozporządzenia Ministra Gospodarki dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Omówiono dokument jaki został przygotowany przez Sekcje z uwagami do projektu zmian, który następnie wysłano do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o pilne spotkanie. Zmiany jakie znajdują się w projekcie zdaniem sekcji spowodują obniżenie dotychczasowych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, rozszerzając już istniejącą patologię na rynku pracy w energetyce.

Uwagi do Rozporządzenia Ministra

informacja własna