Pismo Organizacji Związkowych w sprawie Zarządzenia Prezesa z dnia 03 marca 2016r.

0
753

9 marca 2016 roku Organizacji związkowe wystosowały do pismo do  Zarządu ENERGA-OPERATOR Techniczna Obsługa Odbiorców sp. z o.o. pismo w sprawie wprowadzenia Zarządzenia Prezesa nr 6/2016. W piśmie zwracają uwagę, iż Zarządzenie to stanowi nieuprawnioną ingerencję w treść zakładowego prawa pracy.  W związku z tym Organizacje związkowe  zwróciły się do Pracodawcy o natychmiastowe uchylenie niniejszego zarządzenia oraz podjęcia procedury uzgodnień ze związkami zawodowymi, o której mowa w art.3 ust.2 Umowy Społecznej. 

treść pisma