Płacówka 2022

0
1862

21.10.2021r. miało miejsce pierwsze spotkanie tzw. “inicjujące” w sprawie negocjacji porozumienia płacowego na rok 2022.
Strona pracodawcy reprezentowana była przez:
PO Prezesa Zarządu ENERGA S.A.  – P. Iwonę Waksmundzką-Olejniczak
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych ENERGA S.A.   P. Marka Kasickiego
Dyr. Departamentu Polityki Personalne ENERGA S.A.  P. Sylwię Lewandowską

Całość Spotkania można podzielić na cztery główne bloki.

1. Na wstępie Strona Pracodawcy wyświetliła prezentacje, która miała na celu pokazać świetlaną przyszłość przed Grupą ENERGA, a także przekonać Związki Zawodowe o tym jak to warunki płacy i pracy jej pracowników górują nad innymi grupami zawodowymi.

2. W odpowiedzi na “tzw. propagandę” Pracodawcy, nasz Kolega Paweł Brodziński Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarność w Toruniu zaprezentował, w imieniu większości obecnych na spotkaniu Organizacji, pokaz slajdów, który przedstawiał realną sytuację w kraju,tj. między innymi drastyczne wzrosty cen paliw, gazu czy podstawowych produktów a także wykres realnej siły nabywczej naszych przyszłych wynagrodzeń uzależniony od poziomu inflacji. Przytoczone zostały również wypowiedzi ze spotkania 18 sierpnia 2021 w Gdańsku kiedy to Wiceprezes Zarządu Marek Kasicki stwierdził, że sytuacja Grupy ENERGA jest “bardzo dobra”.
3. Strona Pracodawcy nie próbowała kwestionować zaprezentowanych przez nas danych uznając je za prawdziwe i rzetelne, po czym udała się na naradę, by po kilkunastu minutach wrócić ze swoją propozycją wzrostu płac tj. 150 zł + 5% (co zostało następnie rozszyfrowane jak 150zł+7,50zł = 157,50 zł brutto

4. Ta niedorzeczna, jednakże przewidywalna propozycja Pracodawcy oczywiście nie mogła i nie spotkała się z entuzjazmem Strony Społecznej.
Związki Zawodowe po krótkiej naradzie odczytały swoje wspólne stanowisko dotyczące wzrostu płac, którego bazą było Stanowisko Krajowej Sekcji Energetyki z dnia 28.09.2021 oraz stanowisko powzięte podczas spotkania Organizacji związkowych w Toruniu 12.10.2021 r. tj. zabezpieczenie środków finansowych na wzrost wynagrodzeń w 2022 roku na poziomie nie niższym jak prognozowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń ogłaszany przez GUS w sektorze przedsiębiorstw za rok 2021.

Strona Pracodawcy stwierdziła, iż musi dokonać stosownych analiz i na tym spotkanie zostało zakończone.
Kolejne potkanie zostało zaplanowane na 28 października 2021 roku w Gdańsku.