Po 77 dniach Prezes ENERGA SA

0
840

W dniu 5 października br. NSZZ “Solidarność” przekazała dla Zarządu ENERGA SA projekt Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Grupy ENERGA. W Porozumieniu tym zawarte zostały postulaty, oparte na analizie obowiązującej Umowie Społecznej 1/1 GK ENERGA  2007, przy uwzględnieniu doświadczenia związanego z jej realizacją przez Pracodawców w  toku procesów restrukturyzacyjnych jakie przeprowadzono w Grupie ENERGA  na przestrzeni ostatnich lat.

Porozumienie to ma zastąpić dotychczasową Umowę Społeczną z 2007 r.

Po 77 dniach od przedstawienia przedmiotowego projektu Porozumienia Pan Prezes raczył przesyłać odpowiedź na nasze pismo, w której jednoznacznie napisał, że Porozumienie to jest zbędne!!! Z treścią możecie zapoznać się poniżej, a wnioski wyciągnijcie sami.

odpowiedź Pana Prezesa z 21.12.2016r.