Pomiary stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu

0
1004

27 maja br. Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie wystosowała do Pracodawcy pismo w sprawie opracowania jednolitych zasad przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu  w wydychanym powietrzu u wszystkich pracowników.

Pismo Komisji MOZ NSZZ “Solidarność”

3 czerwca  Pracodawca udzielił odpowiedzi na nasz wniosek zawarty w przedmiotowym piśmie.

odpowiedz Pracodawcy