WARTO BYŁO WALCZYĆ!
Porozumienie zbiorowe w sprawie wzrostu płac i wypłaty jednorazowej premii w 2015 roku

0
807

21 lipca 2015 roku w Gdańsku pomiędzy Pracodawcami Segmentu Dystrybucji a Organizacjami Związkowymi zostało zawarte Porozumienie zbiorowe w sprawie wzrostu płac oraz określające zasady wypłaty premii w 2015 roku.

Poniżej znajdziecie treść porozumienia i protokołu sporządzonego ze spotkania, które odbyło się w trybie rokowań w zakresie sporów zbiorowych 

Porozumienie zbiorowe w sprawie wzrostu płac i wypłaty jednorazowej premii w 2015 roku

Protokół ze spotkania