Posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ “Solidarność”

0
906

W dniach 19-20 października 2021 r., w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium KSE, podczas którego przedyskutowano następujące zagadnienia:
1. Omówiono zaawansowanie prac związanych z negocjacjami umów społecznych, zabezpieczających pracowników w procesie transformacji Energetyki. Wystosowano w tym temacie pismo skierowane do Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz KSGiE.
2. Przeanalizowano aktualną sytuację w Grupie PGE, gdzie w związku z sytuacją w Obrocie, odbędzie się pikieta w Rzeszowie, w dniu 26 października 2021 r., a na dzień 28 października 2021 r. zaplanowano 2-godzinny strajk ostrzegawczy.
3. Przygotowano organizację oraz zadania dla członków KSE, którzy będą brali udział w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, mającej się odbyć pod siedzibą TSUE w Luksemburgu, w temacie Turowa.
4. Wystosowano uwagi do Projektu dokumentu określającego Europejski Pakiet Fit for 55, w ramach reakcji IndustriAll Europe.
5. Podjęto kwestię organizacji Walnego Zjazdu Delegatów KSE. Ustalono, że odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2021 r., na terenie Stoczni Gdańskiej w historycznej Sali BHP w Gdańsku. O szczegółach Delegaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
6. W sprawach różnych:
– przygotowano pismo do Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego i Minister Rodziny i Polityki Społecznej w temacie świadectw kwalifikacyjnych dla pracowników zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych;
– przygotowano pismo do Prezesa URE w sprawie spotkania z Prezydium KSE.

Stanowisko SKE w sprawie rokowań Umowy Społecznej dla Pracowników Przemysłu Energetycznego nieobjętych NABE

Pismo w sprawie świadectw kwalifikacyjnych

 

źródło:http://www.kse-solidarnosc.pl/