Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ “Solidarność”

0
811
W dniach 8-9.10.2020 r., w Nowej Soli, odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ “Solidarność”.
Głównym celem spotkania było podjęcie działań mających na celu ochronę miejsc pracy w sektorze energetycznym.

Przedstawiciele poszczególnych Grup Energetycznych zdali relację z  sytuacji panujących w spółkach. Stwierdzono wiele przypadków rażącego naruszania przez organy korporacyjne zobowiązań wynikających z wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy.  W większości  grup doszło do przekształcenia struktur związkowych w komitety protestacyjno-strajkowe. Trwają procedury wchodzenia w spory zbiorowe. Pretekstem do łamania prawa przez pracodawców jest planowana transformacja energetyki.
Dyskusji również poddano
temat Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP). W dniu 15.09.2020 r. Stronie Pracodawców tj. reprezentowanej przez Związek Pracodawców Energetyki zostały przekazane:
– wezwanie do rokowań nad zawarciem Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników branży energetycznej,
– projekt PUZP,
– projekt porozumienia ws. stosowania PUZP.

Przeanalizowano także problem zapisów Rozporządzenia BHP ws. pracy przy urządzeniach energetycznych. W dniu 17 września 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu ds. zmian Rozporządzania BHP, zgodnie z decyzją Ministra Klimatu z dnia 10 września 2020 r. Przebieg spotkania nie daje nadziei na koncyliacyjne przyjęcie uwag do Rozporządzenia i wniosków KSE, wynikających ze stanowisk KSE ws. Rozporządzenia BHP. Pomimo merytorycznych argumentów nie udało się przekonać Strony Rządowej do zmiany treści Rozporządzenia. Nawet najmniejsza zmiana w treści projektu Rozporządzenia wymagać będzie uruchomienia od początku całego procesu konsultacji i uzgodnień, dlatego uznano, że najlepiej będzie, jeżeli Rozporządzenie wejdzie w życie w  październiku br. zgodnie z planem, a ewentualne uwagi co do jego funkcjonowania przez stronę społeczną przekazywane będą na bieżąco.  

Następnie przedstawiono relację ze spotkania w Ministerstwie Aktywów Państwowych dot. Polityki Energetycznej Kraju. Aktualnie w MAP jest wypracowywany model transformacji energetyki, w taki sposób, by przeanalizować i wybrać najbardziej odpowiedni.

Przedstawiono również relację z obrad Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”- odczytano treść stanowiska KK w sprawie transformacji energetycznej – “Stanowisko Prezydium KK NSZZ „Solidarność” i Zespołu ds. polityki klimatycznej KK NSZZ „Solidarność” z dnia 6 października 2020 r. “

Stanowisko KK NSZZ “Solidarność” z 7.10.2020r.

Rada KSE przyjęła min.:
– uchwałę ws. przekształcenia Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” w Komitet Protestacyjno – Strajkowy;
– stanowisko ws. sytuacji w Grupie Energa

Stanowisko nr 5/2020 KSE NSZZ “Solidarność” z dnia 8.10.2020r. w sprawie sytuacji w Grupie ENERGA