Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ “Solidarność”

0
329
W dniach 15-16 września br., w Starych Sadach k. Mikołajek odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ “Solidarność”.
Obrady miały następujący przebieg:
1. Przyjęto protokół z ostatniego zebrania Rady KSE z 28 września 2022 r., w Grodzisku Wielkopolskim.
2. Członkowie Prezydium KSE zdali relację z najważniejszych wydarzeń i spotkań, jakie miały miejsce od Zjazdu Delegatów KSE- 30 czerwca 2022 r., w Gdańsku. Ważniejsze tematy poruszone w tym puncie:
– Zespół Trójstronny Branży Energetycznej,
– Umowa społeczna dla Energetyków, Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy,
– Spotkania w Urzędzie Regulacji Energetyki i Ministerstwie Aktywów Państwowych,
– Polityka energetyczna kraju,
– Wspólne spotkania Krajowych Sekcji zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ “Solidarność”.
3. Przedstawiciele: PGE, Taurona, Energii, Enei i Zaplecza przedstawili sytuację w Grupach Energetycznych. Zawarte porozumienia płacowe, kryzys energetyczny wywołany przez forsowaną na siłę przez UE politykę „zielonego ładu’ i jego wpływ na sytuację w w/w spółkach to główne tematy zreferowane przez członków KSE. Niestety w części spółek łamane jest wewnątrzzakładowe prawo pracy. Rada ustosunkowała się do tych sytuacji przyjmując stosowne stanowiska.

4. Skarbnik KSE M. Brzuśnian zreferował temat odprowadzania składek przez Komisje zrzeszone w KSE.

5. Ankiety dotyczące liczebności członków związku w Komisjach zrzeszonych w KSE. Temat szczególnie ważny w perspektywie czekających nas wyborów i ustalenia parytetów wyborczych do władz KSE.
6. Sprawy różne, wolne wnioski. Omówiono XXXVII Pielgrzymkę Energetyków do Częstochowy oraz udział w niej struktur NSZZ “Solidarność”. Dyskutowano też na temat współpracy KSE z Krajowym Stowarzyszeniem Energetyków NAZARET.
7. Dokumenty przyjęte przez Radę KSE:
-Stanowisko w sprawie dyskryminowania członków NSZZ “Solidarność” w PGE,
-Stanowisko w sprawie tożsamości GK Energa,
-Stanowisko w sprawie restrukturyzacji w Grupach Kapitałowych i skutków społecznych z nią związanych,
-Pismo w sprawie podpisania porozumienia płacowego w PGE Obrót.
źródło: kse-solidarnosc.pl