Posiedzenie Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego

0
1400

W dniu 4 maja 2015 roku w siedzibie Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ ,,Solidarność” w Olsztynie ulica  Głowackiego 28 odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ ,,Solidarność” w którym uczestniczył Bogdan Grzybowski.

W czasie obrad:
– zatwierdzono bilans rachunku zysków i strat za 2014 rok
– przekazano informacje związkowe z posiedzenia Komisji Krajowej i Sztabu Protestacyjnego
– omówiono przygotowania do obchodów XXXV-lecia NSZZ ,,Solidarność” na szczeblu krajowym i regionalnym
– omówiono sytuację w zakładach pracy: m.in. PKS Olsztyn i Ostróda, MPEC Olsztyn, Morliny Ostróda, Urzędy Skarbowe,…
– przedstawiono przebieg wyborów w Oddziałach Regionu
– podjęto stanowisko popierające kandydaturę Andrzeja Dudy na prezydenta RP w najbliższych wyborach.

Informujemy, że obchody XXXV- lecia NSZZ ,,Solidarność” w Regionie Warmińsko-Mazurskim odbędą się 22 sierpnia 2015 roku w hali Urania (szczegóły w późniejszym terminie)

Stanowisko poparcia dla ANDRZEJA DUDY poniżej

STANOWISKO 1/4/05/2015

Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „ Solidarność”

                   w/s  wyborów prezydenckich

Przed nami wybory prezydenckie  –  jedno z najważniejszych wydarzeń w demokratycznym państwie. Zarząd Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” korzystając z prawa do oceny poszczególnych kandydatów zdecydowanie odrzuca model Polski kreowany i realizowany przez obecnie urzędującego Prezydenta RP.

Nie można akceptować kandydata, który posiadając konstytucyjne prawo do odmowy podpisania ustaw, bezkrytycznie zaakceptował wydłużenie wieku emerytalnego lekceważąc zdanie ponad dwóch milionów obywateli, którzy złożyli swoje podpisy pod wnioskiem o referendum w tej sprawie.

Podpisanie ustaw zatwierdzających niekorzystne dla pracowników zmiany w Kodeksie pracy dodatkowo utwierdza nas – związkowców – w sprzeciwie wobec tak sprawowanej prezydentury.

Zarządu Regionu W-M NSZZ „Solidarność”, jako reprezentacja ludzi pracy naszego regionu, opowiada się za wizją Polski dialogu społecznego, Polski z odbudowującej swój przemysł, dbającej o własność polskiej ziemi, Polski z aktywnie kreowaną polityką społeczną, ekonomiczną i prorodzinną. Wizją w której patriotyzm jest drogowskazem dla suwerenności naszego Kraju i jego pozycji w zjednoczonej Europie.

Uznajemy że kandydat na urząd Prezydenta RP – Andrzej Duda, mający taką wizję  i prezentujący program najbardziej zbieżny z oczekiwaniami świata pracy zasługuje na nasze  poparcie w wyborach prezydenckich.