Powrót dialogu na szczeblu branżowym

0
777

03 lutego br. w Warszawie w Centrum Dialogu Społecznego po długiej przerwie odbyło się spotkanie w stron dialogu społecznego w branży elektro-energetycznej.
Stronę rządową reprezentowali: Minister Energii (ME) Krzysztof Tchórzewski, Andrzej Piotrowski Podsekretarz Stanu ME, Henryk Baraniecki Podsekretarz Stanu Ministerstwa Skarbu Państwa, Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Maciej Bando Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Stronę Pracodawców reprezentowali: Prezes Zarządu ENEA S.A. Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu ENERGA S.A. Dariusz Kaśków, Prezes Zarządu PGE S.A. Marek Woszczyk, Prezes Zarządu TAURON S.A. Remigiusz Nowakowski.

Stronę związkową branży elektro-energetycznej NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Przewodniczący SGiE Kazimierz Grajcarek, Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyków (KSE) Roman Rutkowski, Barbara Stefaniak Gnyp KSE, Tadeusz Dachowski KSE, Edmund Myszka KSE, Przewodniczący Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni (KSEiE) Jerzy Moryc, Wojciech Asterski KSEiE, Dariusz Kucharewicz KSEiE.

„Strona rządowa akceptuje wole dialogu społecznego i jak najszybciej musi dojść do przywrócenia dialogu branżowego. Wszelkie problemy i informacje powinny być rozwiązywane i omawiane w duchu dialogu społecznego przy stole z poszanowaniem praw wszystkich stron” podkreślił ME Krzysztof Tchórzewski.. Minister Energii w dalszej części swej wypowiedzi przedstawił trudną sytuację energetyki w Polsce, określając obecną sytuację jako ubóstwo energetyczne. Kryzys energetyczny dotyczy całej Europy i potrzebny jest w obecnej sytuacji rzetelny dialog na poziomie UE.

Strona związkowa przedstawiła uczestnikom spotkania swoje oczekiwania, jakie powinny być poczynione w odbudowie dialogu społecznego i powrotu do demokratycznych formuł partnerstwa w branży energetycznej. Związki zaapelowały do stron dialogu o pilną odbudowę standardów jakie powinny funkcjonować w branży elektro-energetycznej w oparciu o Ponad Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Na spotkaniu podjęto decyzję o powołaniu zespołu do pracy nad regulaminem funkcjonowania Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, oraz powołaniu związku pracodawców sektora energetycznego na szczeblu krajowym (zlikwidowanego za kadencji poprzedniej ekipy rządowej).

źródło: www.sgie.pl/ske