Premia 20%

0
2373

W dniu 28.02 br. Państwowa Inspekcja Pracy powiadomiła o wpisaniu Protokołu nr 13 do rejestru układów.


 Strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy podpisały 29 stycznia 2020 roku Porozumienie nr 2 dotyczące zawarcia Protokołu dodatkowego nr 13 zgodnie z przepisami działu jedenastego Kodeksu Pracy. Zgodnie z tymi przepisami, każda ze stron ma prawo i obowiązek złożyć protokół celem jego rejestracji  w Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z przyjęta praktyką w ENERGA Operator Oddział w Olsztynie, czynności te dokonywał Pracodawca.
Poniżej przedstawiamy podsumowanie działań podjętych przez Organizacji Związkowe w sprawie wliczenia premii 20% do płacy zasadniczej (dot. pracowników Oddziału Olsztyn)

 1.  29.01.2020  Protokół dodatkowy nr 13  2020-01-29-Porozumienie-nr-2-Prot.-Dod.-13.pdf
 2.  04.02.2020  Wniosek Pracodawcy do PIP dot. wstrzymania rejestracji Protokołu nr 13  2020-02-04-wniosek-do-PIP-o-wstrzymanie.pdf
 3.  06.02.2020  Stanowisko Organizacji Związkowych  2020-02-06-pismo-OZ-do-PIP.pdf
 4.  17.02.2020  Pismo Związków Zawodowych – uzup. pisma z 06.02.2020r.  2020-02-17-pismo-OZ-do-PIP.pdf
 5. 18.02.2020 Pismo Pracodawcy do PIP  2020/02/5.pismo-do-PIP-18.02.2020.pdf
 6. 25.02.2020  Pismo Związków Zawodowych do PIP  2020-02-25-Pismo-OZ-do-PIP.pdf
7. 28.02.2020 Pismo Pracodawcy do PIP  2020-02-28-pismo-DGO-do-PIP.pdf
8. 28.02.2020 PIP – Powiadomienie o wpisaniu do rejestru układów  2020-02-28-PIP-powiadowmienie-o-wpisaniu-do-rejestru-układów.pdf

24.02 br. odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych, Zarządu ENERGA-OPERATOR oraz DG Oddziału w powyższym temacie.
Organizacje Związkowe podtrzymaniu zasadności Porozumienia nr 2 z dnia 29.01.2020r., dotyczącego zawarcia Protokołu dodatkowego nr 13 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w temacie zmian formy dotychczasowej premii uznaniowej.