Premia w SPNS

0
1582

W dniu 30 listopada podpisane zostało Porozumienie w sprawię wypłaty dodatkowych środków dla pracowników ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Elbląg spółka z o.o.
Wysokość premii indywidualnej została ustalona na poziomie 1100zł brutto. 

treść porozumienia