Prezydent podpisał nowelizację Kp likwidującą syndrom pierwszej dniówki

0
764
Od 1 września br. pracodawca będzie miał obowiązek podpisania z pracownikiem umowy przed dopuszczeniem go do pracy – prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy likwidującą tzw. syndrom pierwszej dniówki. Dokument przygotował resort rodziny, pracy i polityki społecznej.
 
Dotychczas umowa mogla być dostarczona pracownikowi do końca pierwszego dnia pracy (tzw. syndrom pierwszej dniówki). W przypadku kontroli niesolidni pracodawcy tłumaczyli, że pracownik jest zatrudniony pierwszy dzień, zatem ustawowy termin zawarcia umowy jeszcze nie minął. Nowelizacja ma zapobiec takim nadużyciom. Z chwilą, gdy wejdzie w życie, pisemna umowa o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, będzie musiało być wręczone pracownikowi jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Drugi egzemplarz musi posiadać pracodawca.
 
Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawcy grozić będzie nadal kara grzywny. Pozostanie ona w niezmienionej wysokości – od 1 tys. do 30 tys. zł.
 
Posiadanie pisemnej umowy o pracę albo pisemnego potwierdzenia warunków pracy przed dopuszczeniem do pracy ułatwi pracownikom dochodzenie przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych. Państwowa Inspekcja Pracy zyska bardziej efektywne narzędzie do skutecznej kontroli w zakresie legalnego zatrudniania pracowników – inspektorom łatwiej będzie udowodnić nielegalne zatrudnienie, bo pracodawca nie będzie już mógł się tłumaczyć, że pracownik jest zatrudniony pierwszy dzień.
 
Nowelizacja Kodeksu pracy wejdzie w życie 1 września br.
źródło:solidarnosc.org.pl