Rokowania nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy

0
891

31 marca br. odbyło się drugie spotkanie w sprawie rokowań Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP). Prezes Związku Pracodawców Energetyki Polskiej- Piotr Liberek poinformowała, iż związek pracodawców podjął uchwałę o  przystąpieniu do rokowań PUZP i powołał  składu zespołu negocjacyjnego ze swojej strony – z  każdej Grupy Kapitałowej  po dwie osoby oraz znacznie szersze grono ekspertów. Strona społeczna poinformowała pracodawców, że  ze strony związkowej  w zespole będą uczestniczyły po dwie osoby z każdej z Central Związkowych. Natomiast Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ Solidarność poda liczbę członków, którzy wejdą w skład zespołu w późniejszym terminie. Omówiono tematy organizacyjne i ustalono kolejne terminy spotkań, które odbędą się  22 i 23 kwietnia, 27 i 28 maja br.

Ze strony KSE NSZZ Solidarność w spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Bogdan Grzybowski i Krzysztof Nawrocki (ENEA)