Solidarność wzywa Rząd do rozmów w sprawie transformacji energetycznej

0
561

Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy przez polski rząd błędnie informowani, jakoby Polska wynegocjowała własną drogę sprawiedliwej transformacji energetycznej. Nie wiemy też, co polski rząd zadeklarował w ramach negocjacji nowego unijnego budżetu, który jak przypominamy zakłada przede wszystkim realizację unijnej polityki „Sprawiedliwej transformacji” opartej o „Zielony ład” – napisała w stanowisku „Solidarność”. Związek domaga się rozmów i chce poznać dokumenty.

W miniony wtorek odbyło się połączone posiedzenie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Zespołu ds. polityki klimatycznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W trakcie kilkugodzinnej dyskusji przeanalizowano sytuację w firmach branży wydobywczej, energetycznej i sektorach energochłonnych. Zdaniem Związku Rząd nie mówi prawdy na temat działań w tym obszarze.

Zdaniem „Solidarności” prawdziwym celem unijnego „Zielonego Ładu” jest marginalizowanie wschodzących gospodarek z Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, oraz działanie na rzecz federalizacji Unii Europejskiej.

„Solidarność” wezwała rząd do rozmów i postawiła istotne pytania: jak polskie władze będą realizowały cel, rozwoju gospodarczego Polski, generującego odpowiednią liczbę dobrych i wysokopłatnych miejsc pracy, jak rząd zamierza dla tego rozwoju zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, które będzie odpowiadało wyzwaniom rozwijającej się gospodarki oraz jak w perspektywie kilku, kilkunastu i kilkudziesięciu lat będzie wyglądał polski mix energetyczny i jakie środki rząd zamierza na to przeznaczyć?

Jednocześnie Związek oczekuje podjęcia „pilnych i rzeczywistych rozmów” w tym zakresie. Stanowisko zostało rozesłane do najważniejszych osób w państwie.

Stanowisko