Spotkanie w sprawie powrotu TOO

0
871

W dniu jutrzejszym, tj.12 czerwca zaplanowane zostało spotkanie, którego głównym tematem będzie Porozumienie w sprawie potwierdzenia zachowania uprawnień pracowniczych pracowników zatrudnionych w ENERGA Techniczna Obsługa Odbiorców Sp. z o.o. w Koszalinie, którzy to pracownicy zostaną w trybie art.23 prim Kodeksu pracy przejęci przez pracodawców ENERGA-OPERATOR.
Na spotkaniu poruszony zostanie również temat dotyczący zaległych wypłat z tytułu wykrycia nielegalnego poboru energii oraz temat dotyczący wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.