Średnie roczne wynagrodzenie prezesów spółek energetycznych to 1 276 174 zł

0
742

Na podstawie danych pochodzących z raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku” Forsal.pl przedstawił analizę wynagrodzenia prezesów spółek energetycznych i surowcowych.
Wśród spółek energetycznych najwięcej zarobili prezesi firm zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją energii, a najmniej szefowie elektrociepłownie. Średnie roczne wynagrodzenie prezesów w całej branży energetycznej wyniosło 1 276 174 zł. Płace prezesów elektrociepłowni były o 22 proc. niższe od średniej w branży energetycznej, natomiast szefów spółek zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją o prawie 24 proc. wyższe – czytamy w Forsal.pl.

więcej na ten temat