Strona społeczna wzywa do rokowań

0
790

15 września br. Strona Społeczna wezwała Związek Pracodawców Energetyki Polskiej (ZPEP) do rokowań nad zawarciem ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników branży energetycznej.

Dla przypomnienia: Energa-Operator SA Odział w Olsztynie jest członkiem powołanego 25 września 2019r. Związku Pracodawców Energetyki Polskiej.

członkowie  ZPEP
pismo Strony Społecznej