Sukces NSZZ”Solidarność” !!!
Rząd wycofuje się z niekorzystnych dla pracowników
zmian w ramach tarczy antykryzysowej 3.0

0
719

Projekt tarczy antykryzysowej 3.0 pozwalał pracodawcom na nieskrępowane zwolnienia (zwolnienie poprzez wiadomość e-mail) zarówno indywidualne (jak i grupowe, obniżanie wynagrodzeń, dysponowanie połową urlopu wypoczynkowego pracownika, zawieszenie układów zbiorowych pracy i regulaminów, przejęcie i dobrowolne dysponowanie zakładowymi funduszami świadczeń socjalnych. Efektem wprowadzenia takich regulacji byłoby całkowitym przerzuceniem skutków kryzysu wywołanego pandemią na pracowników.
Stanowisko NSZZ”Solidarność” na tę propozycje było jednoznaczne: “Proponowane przez rząd zapisy to likwidacja ochronnej funkcji kodeksu pracy oraz zamach na funkcjonowanie związków zawodowych. Mówiąc wprost: to brak jakichkolwiek cywilizowanych reguł na rynku pracy.”

Poniżej zamieszczamy komunikat Komisji Krajowej dot.projektu ustawy tzw.Tarczy 3.0. W komunikacje znajdziecie również link do rozmowy z Przewodniczącym Piotrem Dudą, który podsumował działania Solidarności w sprawie tarczy antykryzysowej.

Komunikat NSZZ”Solidarność” z dnia 28 kwietnia 2020r.

rozmowa Piotra Dudy