TOO i spółki eksploatacyjne wracają do Operatora

0
925

14 września br. Poleceniem Prezesa Zarządu został powołany Projekt strategiczny pt. Włączenie spółek eksploracyjnych i spółki Techniczna Obsługa Odbiorców do ENERGA-OPERATOR SA”. Włączenie do EOP spółki Techniczna Obsługa Odbiorców i spółek eksploatacyjnych planowane jest w 2018 roku. W wydanym 14 września br. Biuletynie wewnętrznym pracowników Segmentu Dystrybucji możemy przeczytać iż: celem projektu jest dostosowanie modelu biznesowego i organizacyjnego Segmentu Dystrybucji do obecnych i przyszłych uwarunkowań, uzyskanie dodatkowych efektów synergii, skrócenia ścieżki decyzyjnej, wzmocnienie roli Dyrektorów Generalnych Oddziałów oraz dostosowanie procesów do zmian zachodzących w Grupie ENERGA jak i jej otoczeniu. Poprzez przeniesienie pracowników ze spółek eksploatacyjnych oraz technicznej obsługi odbiorców, EOP przejmie kompetencje w obszarze realizacji prac eksploatacyjnych i doraźnych oraz prac związanych z techniczną obsługą odbiorców.