Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ “Solidarność

0
619

W dniu 30 czerwca 2022 r., w historycznej Sali BHP w Gdańsku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ “Solidarność”.
W imieniu Przewodniczącego KSE Marka Boińskiego, Delegatów i  gości przywitał Sekretarz Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ “Solidarność” Robert Jusis. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego KSE i odśpiewaniu Hymnu Solidarności, Delegaci uczcili minutą ciszy pamięć wszystkich kolegów i koleżanek związkowców, którzy odeszli.

Na wstępie przyjęto porządek obrad i dokonano wyboru przewodniczącego i sekretarza WZD oraz wybrano komisję skrutacyjną i komisję uchwał i wniosków. Kolejno odczytano protokół z ostatniego WZD, sprawozdanie z działalności KSE za lata 2018-2022 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSE.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ “Solidarność” Krzysztof Dośla przypomniał historię Sali BHP, Stoczni Gdańskiej oraz przedstawił sytuację w branży stoczniowej.

Wiceprezes Zarządu ds. fuzji i przejęć Grupy Lotos Krzysztof Nowicki mówił o podstawowej wartości, jaką jest bezpieczeństwo energetyczne państwa, o zapewnieniu funkcjonowania firmy i zabezpieczenia praw pracowniczych w procesie fuzji. Transfer Lotos S.A. do Orlenu S.A. zostanie dokonany w 2023 r. Wiceprezes Nowicki dziękował za współpracę z NSZZ “Solidarność”, z którą funkcjonuje koncern.

Wiceprezes Zarządu ds. fuzji i przejęć Grupy Lotos Krzysztof Nowicki oraz sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Ewa Zydorek  przekazali informacje na temat kart Lotos uprawniających do nw. zniżek wynegocjowanych dla członków “Solidarności”, posiadających związkowe karty „Lotos”:

35 gr zniżki na paliwa zwykłe, 38 gr na paliwa ekstra i 10 gr na gaz.

Ponadto Sekretarz KK Ewa Zydorek odczytała list Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” Piotra Dudy, kierowany do Delegatów Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ “Solidarność”. Przewodniczący Piotr Duda życzył w nim owocnych obrad i podkreślił, że “polska suwerenność musi być oparta na polskiej energetyce zasilanej polskimi bogactwami. I tak jak Solidarność wywalczyła w Polsce wolność, tak dzisiaj musi zrobić wszystko, aby tę wolność obronić”.

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Jarosław Grzesik zdał relację z prac Sekretariatu i podkreślał, jak ważna jest współpraca z Krajową Sekcją Energetyki: – “Cztery lata razem pracujemy i uważam, że były to dobre lata, a nie stracone. (…) Razem możemy więcej, lepiej i jesteśmy bardziej skuteczni. Wiele rzeczy nam się udało, wiele rzeczy jest też przed nami i są rzeczy, którymi możemy się pochwalić. Po raz pierwszy w historii funkcjonowania Sekretariatu Górnictwa i Energetyki w jednej kadencji zrobiliśmy dwie potężne manifestacje. Pierwsza miała miejsce w Warszawie i odniosła sukces praktyczny, bo błyskawicznie po niej odezwali się do nas przedstawiciele rządu, aby z nami rozmawiać. Druga manifestacja, bardzo nośna medialnie odbyła się w Luksemburgu, gdzie pojechaliśmy z hasłem obrony kopalni Turów, której funkcjonowanie zostało zagrożone decyzją “Europejskiego Trybunału Niesprawiedliwości”. Myślę, że również ta manifestacja była jednym z elementów tego, że ostatecznie udało się doprowadzić do porozumienia między rządem polskim, a czeskim i dzisiaj tego problemu już nie ma. W mojej ocenie upływająca kadencja pokazuje, że jako Sekretariat Górnictwa i Energetyki i Krajowa Sekcja Energetyki potrafimy odnosić sukcesy, być skuteczni, a w jedności jest siła. (…) Przed wami jako energetykami stoi duże wyzwanie w postaci transformacji całego systemu paliwowo-energetycznego Polski. Wasza rola jest w tym procesie olbrzymia i polega na tym, aby zapewnić bezpieczeństwo waszym pracownikom, aby ich interes był nadrzędnym celem w tym procesie transformacji, a szczególnie w trakcie negocjacji umowy społecznej dla pracowników energetyki. Jestem pewien, że będziecie skuteczni, bo pokazaliście jako Sekcja, że potraficie uparcie dążąc do celu, załatwiać wiele spraw i myślę, że tym razem też się to uda” – mówił Jarosław Grzesik.

Przedmiotem obrad była również polityka energetyczna kraju: projekty Umowy Społecznej dla podmiotów przechodzących do NABE i dla podmiotów nie przechodzących do NABE, a także Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

Następnie Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowych przedstawili sytuację w Grupach Energetycznych: Enea, Tauron, Energa, PGE i EON. Omówiono zawarte porozumienia płacowe, plany ich renegocjacji i podpisane umowy stabilizacyjne. Podkreślano kwestię niewystarczających inwestycji w sieci energetyczne, a także problem związany z traktowaniem pracowników punktów obsługi klienta.

Podczas zebrania przyjęto nw. stanowiska:

– Stanowisko nr 3/2022 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z dnia 30.06.2022 r. do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wliczania do taryfy URE pełnych kosztów pracy, w tym corocznych wzrostów wynagrodzeń w Spółkach Dystrybucyjnych wchodzących w skład Grupa Energetycznych ENEA, ENERGA, TAURON, PGE.

– Stanowisko nr 4/2022 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z dnia 30.06.2022 r. ws. wsparcia dla Ukrainy.

– Stanowisko nr 5/2022 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z dnia 30.06.2022 r. ws. docelowego modelu funkcjonowania Energetyki Polskiej oraz Umowy Społecznej dla Pracowników Grup Energetycznych Enea, Energa, Tauron, PGE nie podlegających procesowi wydzielenia aktywów węglowych do NABE.

– Stanowisko nr 6/2022 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z dnia 30.06.2022 r.ws. ponoszenia kosztów transformacji energetycznej przez Grupy Energetyczne: Enea, Energa, Tauron, PGE na okoliczność wydzielenia aktywów węglowych do NABE.

– Stanowisko nr 7/2022 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z dnia 30.06.2022 r. ws. działania i rozwoju operatorów systemu dystrybucyjnego.

– Stanowisko nr 8/2022 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z dnia 30.06.2022 r. ws. projektu “Integracja kanałów obsługi klientów segmentu masowego w Grupie PGE”.

– Stanowisko nr 9/2022 Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” z dnia 30.06.2022 r. ws. biur obsługi klienta / salonów sprzedaży spółek obrotu lub sprzedaży energii elektrycznej.

Ponadto podjęto Uchwałę nr 2/2022 ws. okazania dokumentów lustracyjnych osób kandydujących do NSZZ „Solidarność”.

źródło:http://www.kse-solidarnosc.pl