Walny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Energetki NSZZ Solidarność

0
1058

W dniach 7-8 kwietnia br.w  Nałęczowie w hotelu Energetyk odbył się Walny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność (KSE). Zjazd rozpoczęła wspólna modlitwa w Kościele Rektoralnym pw. Św. Karola Boromeusza. Ksiądz kanonik Emil Nazarewicz przedstawił krótką historię Nałęczowa, pięknego Kościółka, oraz poprowadził Litanię do Św. Jana Pawła II.
WZD zdominowały wybory uzupełniające. Do Rady KSE wybrano:-Dariusza Zakrzewskiego z grupy ENERGA, -Krzysztofa Sujaka z Polskich Sieci Energetycznych. Na delegata na Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki wybrano Grzegorza Skibę z grupy Enea.
Inne tematy poruszane podczas WZD:
1.Wystąpienia zaproszonych gości. Dyskutowano o problemach i przyszłości branży energetycznej. Głos w tej tematyce zabierali:- członek Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego- Piotr Czypionka, Przew. Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Kazimierz Grajcarek,- Przewodniczący Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni Jerzy Moryc,-członek Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego Piotr Bieniek.
2.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (KR). Przedstawiono protokół KR z przeprowadzonej kontroli działalności Rady KSE.
3.Sprawozdanie z działalności Rady KSE. Przewodniczący Roman Rutkowski złożył sprawozdanie z działalności Rady od ostatniego Zebrania Delegatów.
4.Dyskusja nad sprawozdaniami KR i Przew. KSE.
5. Sytuacja w Grupach Kapitałowych. Przedstawiciele poszczególnych grup zdali relację z problemów występujących w tych spółkach: umowy śmieciowe, rozmowy płacowe, struktura związku, zmiany zarządów, odtworzenie związku pracodawców energetyki, dialog trójstronny w branży energetycznej.

galeria

źródło:http://www.sgie.pl/ske