Wypłata dywidendy za 2015 rok uchwalona

0
901
Akcjonariusze Energi SA zdecydowali o przeznaczeniu 202,89 mln zł z zysku netto za 2015 rok na dywidendę, tj. 0,49 zł na akcję. Uchwałę w tej sprawie podjęło Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24 czerwca br. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 414 067 114 sztuk. Dzień dywidendy został ustalony uchwałą na 4 lipca 2016 roku, a termin wypłaty na 18 lipca 2016 roku.
Zysk netto za rok obrotowy 2015, w wysokości 841 165 914,38 zł został podzielony w następujący sposób:

1) dywidenda dla akcjonariuszy – 202 892 885,86 zł, to jest 0,49 zł na akcję,

2) kapitał rezerwowy – 570 979 755,36 zł,

3) kapitał zapasowy – 67 293 273,16 zł

Akcjonariusze Energi SA zdecydowali o przeznaczeniu 202,89 mln zł z zysku netto za 2015 rok na dywidendę, tj. 0,49 zł na akcję. Uchwałę w tej sprawie podjęło Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24 czerwca br. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 414 067 114 sztuk. Dzień dywidendy został ustalony uchwałą na 4 lipca 2016 roku, a termin wypłaty na 18 lipca 2016 roku.
Zysk netto za rok obrotowy 2015, w wysokości 841 165 914,38 zł został podzielony w następujący sposób:

1) dywidenda dla akcjonariuszy – 202 892 885,86 zł, to jest 0,49 zł na akcję,

2) kapitał rezerwowy – 570 979 755,36 zł,

3) kapitał zapasowy – 67 293 273,16 zł