Wzrost wynagrodzeń w 2019r.

0
810

W dniu 06 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzenia na 2019r. zakończyło się fiaskiem. 
Poniżej zamieszczamy stanowisko Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ “Solidarność”.
Stanowisko zostało poparte przez pozostałe organizacje związkowe.
Na odpowiedź Zarządu ENERGA SA oczekujemy do 13 listopada br.