Wzrost zatrudnienia w grupie Energa

0
796

Łączne zatrudnienie w grupie Energa na dzień 30 września 2016 roku wyniosło 8 721 osób, podczas gdy na koniec II kwartału bieżącego roku wynosiło 8 653 osoby.

Energa poinformowała, że główną przyczyną wskazanego wzrostu poziomu zatrudnienia w trzecim kwartale br. było zatrudnienie pracowników na czas określony, w związku z trwającym procesem stabilizacji systemu obsługi sprzedaży.

Przeciętne zatrudnienie w etatach w grupie Energa za okres styczeń – wrzesień 2016 roku wyniosło 8 569 etatów, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego kształtowało się na poziomie 8 475 etatów.

W okresie styczeń – wrzesień br. przeciętne zatrudnienie w segmencie dystrybucji grupy wyniosło 5282 etaty (w analogicznym okresie ub.r. 5342), w segmencie wytwarzanie 1527 etatów (w analogicznym okresie ub.r. 1544 ), w segmencie sprzedaży 1166 etatów ( w analogicznym okresie ub.r. 1022), a w pozostałych obszarach 594 etaty (w analogicznym okresie ub.r. 567 ).

źródło: energetyka.wnp.pl