Zarząd ENEVY łamie zapisy zakładowego prawa pracy

0
706

Pomimo sprzeciwu Organizacji związkowych Zarząd ENEVY złamał obowiązujące go zapisy zakładowego prawa pracy i podzielił premię roczną na dwanaście rat. Pierwsza rat premii została wypłacona pracownikom spółki w miesiącu czerwcu. Wobec tak jawnej arogancji Zarządu Organizacje związkowe złożyły w dniu 02 czerwca br skargę na działania pracodawcy do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

treść skargi do Okręgowego Inspektoratu Pracy