Zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa po nowemu

0
758
Jak poinformowała dzisiejsza “Rzeczpospolita”, w MSP trwają przygotowania do całościowej reformy nadzoru właścicielskiego oraz zarządzania mieniem publicznym, co ma przystosować nadzór do sytuacji po likwidacji resortu skarbu. Pierwsze wyniki działania zespołu doradczego mają pojawić się w lutym.
Minister skarbu powołał w tym celu w grudniu pięcioosobowy zespół doradczy na czele którego stanął Michał Czamik (radca prawny i jeden z założycieli Stowarzyszenia Republikanie) – napisała gazeta.Zespół ma sprawić, żeby reforma zarządzania majątkiem nie polegała jedynie na likwidacji jednego ministerstwa i utworzenia identycznych departamentów w drugim, ale żeby przy okazji doszło do jakościowych zmian w sposobie zarządzania
majątkiem publicznym – powiedział dziennikowi Czarnik.

– Chodzi o utworzenie nowych mechanizmów, dzięki którym to zarządzanie przebiegało lepiej i sprawniej niż dotychczas – doprecyzował szef zespołu.

Czarnik w rozmowie z “Rz” podkreślał, że jego zespół nie będzie się zajmował kwestiami personalnymi.

– Projekt powołania komitetu nominacyjnego nie był naszym pomysłem i zasadniczo do niego nie wracamy. Tym bardziej że reforma, którą zajmuje się mój zespół, polega na zmianach strukturalnych, mechanizmach zarządzania, a nie na wprowadzeniu komitetu, który będzie wskazywał kto, gdzie ma zasiadać – powiedział szef zespołu.– Będziemy sięgać po najlepsze wzorce funkcjonujące w krajach, które poradziły sobie z problemem efektywnego zarządzania majątkiem SP – podkreślał Czarnik w rozmowie z gazetą.

Jak wynika z informacji dziennika, MSP zajęło się także pracami związanymi z nowym systemem wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

źródło:www.cire.pl