Zmiany dotyczące izolacji i kwarantanny

0
750

Najważniejsze zmiany to:

  • izolacja jednego z domowników (stwierdzenie zakażenia koronawirusem) powoduje automatyczne nałożenie kwarantanny na pozostałych domowników. Domownicy są zobowiązani poddać się kwarantannie do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji przez domownika, u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
  • izolacja rozpoczyna się automatycznie z chwilą uzyskania pozytywnego wyniku testu (nie należy oczekiwać na telefon z Sanepidu). Wynik testu można sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta (dostępnym na www.pacjent.gov.pl). Na Internetowym Koncie Pacjenta można znaleźć również informację o ewentualnym podleganiu kwarantannie lub izolacji domowej z przewidywaną datą jej trwania,
  • kwarantanna rozpoczyna się m.in. dzień po skierowaniu przez lekarza POZ na wykonanie testu. Nie dotyczy to  wewnętrznej procedury testowej EOP, tzn. pracownik po złożeniu wniosku i akceptacji przez dedykowanych przełożonych/osoby ze Sztabu Kryzysowego nie ma automatycznej kwarantanny – o ile wcześniej nie został na nią skierowany,
  • kwarantanna jednego z domowników nie rozciąga się na kolejnych domowników. UWAGA – w Sztabie Kryzysowym są opracowywane zasady w zakresie możliwości i rodzaju świadczonej pracy przez pracownika, który przebywa w jednym gospodarstwie domowym z osobą podlegającej kwarantannie,
  • poszczególni pracodawcy będą otrzymywać informację o izolacji/kwarantannie z ZUS, a ZUS od SANEPID- u. Nie są już wymagane: ani decyzja SANEID, ani zwolnienie lekarskie w przypadku ubiegania się o świadczenie chorobowe. Informacja w ZUS PUE, do której dostęp ma Pracodawca jest wystarczającą podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego, z tym zastrzeżeniem  że pracownicy poddani kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem, zobowiązani są złożyć pracodawcy do wypłaty świadczenia chorobowego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.

Osoba podlegająca izolacji nie może świadczyć pracy, ponieważ w świetle przepisów powszechnie obowiązujących jest traktowana jako osoba chora tj. niezdolna do pracy. Jeśli natomiast Pracownik przebywa na kwarantannie i czuje się dobrze – w uzgodnieniu z Przełożonym/za zgodą Pracodawcy może wykonywać pracę w formie zdalnej i na potwierdzenie tego faktu wypełnia załączone oświadczenie.

Powyższe zmiany wprowadzone zostały na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931)

więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus