Zmiany w emeryturach – bez porozumienia związków z pracodawcami

0
778

Nie udało się ustalić wspólnego stanowiska – strony związkowej i pracodawców – w sprawie obniżenia wieku emerytalnego. Podczas obrad zespołu problemowego do spraw ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, które odbyły się 9 maja w Warszawie, wszystkie strony pozostały przy swoich stanowiskach.

„Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko, iż wiek emerytalny powinien wynosić 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, zaś staż składkowy 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Pracodawcy z Konfederacji Lewiatan uważają natomiast, że projekt prezydencki powinien zostać zmieniony w taki sposób, by nastąpiło wstrzymanie podwyższania wieku emerytalnego mężczyzn i utrzymanie go na poziomie 66 lat oraz kontynuowanie podnoszenia wieku emerytalnego kobiet do 66 lat.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan, wcześniejsze przejście na emeryturę osób z 40-letnim stażem pracy mogłoby być możliwe tylko pod warunkiem ukończenia przez nie 62 lat i zgromadzenia kapitału w wysokości co najmniej 130 proc. emerytury minimalnej.

Teraz debata nad zmianami dotyczącymi wieku emerytalnego oraz stażu składkowego przenosi się do Sejmu. Eksperci NSZZ „Solidarność” będą w niej uczestniczyć.

Tymczasem rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował dziś w radiowej Jedynce, że „mimo braku porozumienia ze związkami zawodowymi rząd będzie nadal dążył do obniżenia wieku emerytalnego”.

Projekt prezydencki przewiduje powrót do wieku sprzed reformy emerytalnej, czyli 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Nie ma jednak możliwości przechodzenia na emeryturę wcześniej dla osób z długim stażem pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego.