Okresowe badania lekarskie

0
1165

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju, jak również na podstawie stanowiska Głównego Inspektora Pracy w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, w ENERGA-OPERATOR SA Oddział Olsztyn zawieszony został obowiązek przeprowadzani okresowych badan lekarskich , przy jednoczesnym zachowywaniu obowiązku wystawienia skierowania.
Oznacza to, iż:
– pracownikowi należy wystawić skierowanie na okresowe badanie lekarskie w terminie wynikającym z orzeczenia lekarskiego określającego brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanego podczas poprzednich badań profilaktycznych
– jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, urlopie wypoczynkowym lub świadczy pracę zdalną skierowanie należy wysłać pocztą lub przekazać drogą elektroniczną
– pracownik, niezwłocznie po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 jest zobowiązany do wykonania badań okresowych w przychodni medycyny pracy.