Dramatyczne dane GUS: W ciągu ostatniego roku w Polsce ubyło 57 tys. młodych ludzi.
Przybyło za to 227 tys. emerytów

0
827

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował raport pt. “Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r.”. Dane, jakie wyłaniają się z tego opracowania, są zatrważające. W ciągu ostatniego roku liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) zmniejszyła się o 52,3 tys. Znacząco zwiększyła się za to liczba emerytów – aż o 227,3 tys. To może oznaczać tylko jedno – katastrofę finansową ZUS, a w konsekwencji całego państwa.

Trwała tendencja spadkowa liczby osób, które nie osiągnęły wieku produkcyjnego (0-17 lat) przy jednoczesnym – ekstremalnym wręcz – wzroście liczby emerytów może oznaczać tylko jedno: totalną katastrofę ekonomiczną kraju, spowodowaną gigantycznymi kosztami utrzymania najstarszej części społeczeństwa. Demograficzny armageddon właśnie się rozpoczął, a jego finansowym obliczem jest dramatyczna sytuacja w ZUS, gdzie na wypłatę świadczeń zabraknie w tym roku aż 52,4 mld zł! Deficyt ten wynika z faktu, że obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne nie wystarczają już na wypłatę bieżących rent i emerytur. Innymi słowy – za mało ludzi pracuje (i regularnie przekazuje składki), a zbyt wielu jest emerytów.

Wspomniany deficyt jest oczywiście pokrywany z dotacji i bezzwrotnych pożyczek przekazywanych przez rząd (pieniądze podatników) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), który jest finansowym zapleczem ZUS-u. Tak wysokie dotacje powodują jednak paraliż wydatków państwa w innych dziedzinach, takich jak służba zdrowia, obronność czy inwestycje. Niestety, dalsze kurczenie się populacji ludzi młodych, przy skokowym wzroście liczby emerytów, może tylko spowodować pogłębienie się deficytu, a w konsekwencji załamanie finansów całego państwa. W jaki sposób można temu zaradzić? – Są dwa sposoby: (1) albo wszyscy emigranci powrócą do Polski, a statystyki przyrostu naturalnego znacząco się poprawią, albo (2) trzeba będzie otworzyć granicę i sprowadzić do naszego kraju kilkaset tysięcy imigrantów o zbliżonym mianowniku kulturowym (dających się zasymilować). Trzeciej opcji nie ma.

 Źródło: GUS: spada liczba mieszkańców Polski (Bankier.pl)
Czytaj także: Dramatyczna sytuacja ZUS: Na wypłatę świadczeń zabraknie w tym roku aż 52,4 mld zł! To równowartość tysiąca finałów WOŚP…(Niewygodne.info.pl)